vastuullisuus

Suomessa on laajat jokamiehenoikeudet. Tutustu mitä jokamiehenoikeudet pitävät sisällään.
https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet

Meillä on voimassa oleva yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa.
Tällä sopimuksella sitoudumme noudattamaan Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteita kansallispuistoissa, luonto- ja historiakohteissa sekä maailmanperintökohteissa.
Sopimuksen mukaan saamme käyttää Metsähallituksen retkeilyinfraa ohjattujen luontoretkiemme aikana.

Pyrimme noudattamaan kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita. Käytämme pääasiassa olemassa olevia retkeilyreittejä ja niillä olevaa retkeilyinfraa.
Neuvomme asiakkaitamme saapumaan Pielisen Karjalaan julkisia kulkuyhteyksiä käyttäen ja liikkumaan muutoinkin mahdollisimman vähäpäästöisesti.
Toimintaamme ohjaa energia- ja materiaalitehokkuus. Kierrätämme mahdollisimman paljon jätteistämme. Mietimme aina tarvitseeko jotakin tavaraa uusia vai voimmeko jatkaa sen käyttöikää huoltamalla ja korjaamalla.
Ruokapalveluissa käyttämämme elintarvikkeet tulevat mahdollisimman läheltä paikallisilta tuottajilta.